Poďakovanie

V mene členov ZO Čaklov sa chcem poďakovať Michalovi Kopasovi a Otovi Gaňovi za usporiadanie príjemného posedenia a vyhodnotenia sezóny 2021.

Nácvik mladých holubov – Smilno

Nácvik mladých holubov sa uskutoční v nedeľu 21.8.2022. Zber holubov v sobotu vo večerných hodinách, upresnime.

Cena za holuba je 0,15€

Peniaze vložiť do zalepenej obálky na ktorej bude počet nasadených holubov za každú ZO.

Počet kusov nahlási vycvikar ZO do štvrtka Kmecovi Petrovi.

Vyhodnotenie sezóny 2021

Dňa 13.8.2022 sa uskutoční vyhodnotenie sezóny 2021 v Malej Tŕni. Záujemci nech sa  nahlásia u zástupcov ZO. Pozvánka platí aj pre manželky chovateľov. Počty nahlásiť do 6.8.2022 p.Kopasovi alebo Kmecovi.

Preteky mladých

Prosím chovateľov , ktorý majú záujem o preteky mladých holubov aby nahlásili koše vycvikarom ZO do 5.8.2022 ,cena za koš je 60€ pri dostatočnom záujme môže cena klesnúť.

Vycvikari ZO nech počty za klub nahlásia p.Kopasovi alebo Kmecovi do 6.8.2022

Memoriál J. Bojka

Vyhodnotenie súťaže Memoriál J.Bojka

1. miesto- Zoltán Erdelyi 

2. miesto- Kopas Michal

3. miesto- Haňov Milan 

Všetkým gratulujeme.

 

 

Piotrkow Tribunalski 3

Pretek Piotrkow Tribunalski 3 sa uskutoční 17.7.2022 

Harmonogram zberu 16.7.2022 nasledovne

Beniakovce -16.15

Nový Ruskov -17.00

Michalovce -17.45

Hencovce- 18.30

Čaklov- 19.00

Demmin 2

Pretek Demmin 2 sa uskutoční 17.7.2022(nedeľa)

Zraz na košovanie v Hencovciach 15.7.2022(piatok) o 15.00 hod, odchod auta 16.45.

Otváranie hodín pondelok 18.00 hod

 

Wieluň 3(Zmena)

Z dôvodu zlej predpovede sa pretek Wieluň 3  uskutoční 9.7.2022(sobota)

Harmonogram zberu 8.7.2022(piatok) nasledovne

Beniakovce- 16.15

Trebišov – 17.00

Michalovce- 17.45

Hencovce- 18.30

Čaklov – 19.00

Všetky holuby budú v NS Čaklov napojené.

V rámci preteku bude súťaž memoriál Bojka, súčet koeficientov prvých dvoch nasadených holubov.

Nácvik Limanowa

Dňa 3.7.2022 sa uskutoční nácvik holubov Limanowa so zberom v sobotu. Cena za holuba je 0,25€.

Počty za kluby hlasiť do 1.7.2022 Kmecovi Petrovi.

Pretek Wieluň 2

Pretek Wieluň 2 sa uskutoční 26.6.2022

Plán zberu 25.6.2022 nasledovne 

Beniakovce -16.15

Trebišov -17.00

Michalovce -17.45

Humenné -18.30

Hencovce -19.10

Čaklov -19.30

Všetky holuby budú v NS Čaklov napojené.

 

Pretek Demmin

Pretek Demmin sa uskutoční 19.6.2022 nedeľa.

Košovanie v Hencovciach 17.6.2022 (piatok) so začiatkom o 15.00 hod, odchod auta 16.45.

Pretek Piotrkow Tribunalski 2

Pretek Piotrkow Tribunalski 2 sa uskutoční 19.6.2022. Harmonogram zberu 18.6.2022:

Beniakovce-16.15

Nový Ruskov -17.00

Michalovce-17.45 

Humenné -18.30

Hencovce-19.10

Čaklov -19.30

 

Nácvik Limanowa

Nácvik Limanowa sa uskutoční 5.6.2022

Plán zberu 4.6.2022

Trebišov -19.00 / 7 košov 

Michalovce -19.45/ 3 koše

Hencovce -20.30/ 8 košov

Čaklov -21.00/ 5 košov 

Každý klub vyplatí prepravcovi 5€ za koš pri zbere. 

 

 

 

Nácvik Limanowa

Dňa 5.6.2022(nedeľa) sa uskutoční nácvik holubov s večerným zberom(sobota) cena za koš je 5€. Kluby nech nahlásia počty košov do štvrtka večera Petrovi Kmecovi na t.č 0907 954 267.

Pretek Wieluň

Pretek Wieluň sa uskutoční 29.5.2022. Plán zberu 28.5.22 nasledovne:

Trebišov

NS Beniakovce- 16.15

NS Nový Ruskov- 17.00

Michalovce- 17.45

Humenné- 18.30

Hencovce- 19.10

Čaklov- 19.30

Info pre chovateľov

Na stránke mypigeons pretek Proszowice-Rudno Gorné sú zverejnené dve videá, pod obrázkom v pravom dolnom rohu klikni “viac videí” pre otvorenie. Štart preteku a napájanie.

Pretek Proszowice- Rudno Gorne

Pretek Proszowice- Rudno Gorne sa uskutoční 8.5.2022

Plán zberu: 7.5.2022 nasledovne:

Trebišov- NS Beniakovce- 18.15

                – NS Nový Ruskov- 19.00

Michalovce- 20.00

Humenné- 21.00

Hencovce- 21.45

Čaklov- 22.30

Nácvik Smilno

Nácvik Smilno sa uskutoční 28.4.2022(štvrtok)

Zber 27.4.2022(streda) nasledovne

Trebišov 19.00

Michalovce 20.00

Humenné 21.00

Hencovce 22.00

Čaklov 23.00

Počty za ZO nahlásiť do utorka 26.4.2022 Kmecovi Petrovi.