Zrušený nácvik

Z dôvodu malého záujmu sa nácvik prekladá na neskorší termín 2.5.2021.

Prvý pretek sa uskutoční 9.5.2021 – Limanowa

P.K