Zrušenie schôdze

Z dôvodu protipandemických opatrení sa plánovaná schôdza výboru OZ ruší.Výbor OZ bude ďalej pracovať cez e-mail.Z tohoto dôvodu predseda OZ žiada členov výboru o zaslanie e-mailovej adresy.Svoje e-mailove adresy zasielajte na: akmec@post.sk

p.k