Zoznam VS1,VS2

K evidenčnému listu prosím priložiť zoznam členov v ktorej VS chcejú lietať.

VS 1- smer Poľsko 

VS 2- smer Slovensko+Česko.