Zmena v harmonograme zberu holubov.

Na základe podnetu zmluvného prepravcu sa výbor OZ CHPH Michalovce rozhodol posunúť plán zberu holubov vo všetkých NS na preteky Kepno 2 až Kepno 6 o 1 hodinu skôr.

V Humennom dňa 30.5.2016                                       Peter Kristiňak

tajomník OZ CHPH

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.