!!!Zmena preteku!!!

Na podnet zástupcov všetkých ZO sa pretek Limanowa 2 prekladá na sobotu 4.5.2019. Košovanie bude piatok 3.5.2019 ako na Limanowu 1.