Zmena pretekov

Z dôvodu zrušenia vypušťacieho miesta, sa namiesto Limanowej poletí pretek Wojnicz a namiesto Miechowa sa poletí pretek Wolbrom.