Zmena pretekov mladých holubov

18.8.2019 nácvik ( Lipany)

1.9.2019 Limanowa

8.9.2019 Brzesko

15.9.2019 Krakow

22.9.2019 Miechow

29.9.2019 Czestochowa

6.10.2019 Wroclaw- komerčný (náhradný termín)

Poprosím jednotlivé ZO, aby do štvrtka 1.8.2019 nahlásili počty košov. Cena koša je 50€ na 5 pretekov. Nahlášky posielať na e-mail akmec@post.sk alebo telefonicky na tel. čísle 0907 954 267