Zmena nácviku

Nácvik Smilno, sa prekladá na 25.8.2020. Zber 24.8.2020 harmonogram zberu sa nemení 

Nácviku sa môžu zúčastniť všetci členovia OZ Michalovce, v určených nasadzovacich strediskách 

 

 

 

PK