!!!ZMENA!!! Miedzychód 4

Pre nepriaznivé počasie je pretek Miedzychód 4 presunutý na pondelok 15.7.2019

Pretek Miedzychód 4, konaný 15.7.2019 PONDELOK

Košovanie 14.7.2019 NEDEĽA

Harmonogram zberu:

TV ( TV+MI): odchod auta 10:00 hod.

HENCOVCE

( HENC+VT+HE+ČAKLOV+STRÁŽSKE): odchod auta 11:00hod.

STROPKOV MESTO: odchod auta 12:00hod.