Zasadnutie výboru OZ + školenie vycvikárov

Zasadnutie výboru OZ Michalovce a školenie vycvikárov ZO sa uskutoční dňa 17. apríla 2016 o 15.00 hod. v Zamutove.