Zájazd na CV – Trenčín

ZO CHPH Bidovce organizuje zájazd na Stredoeurópsku a CV v Trenčíne 27.1.2018. Kapacita autobusu 40 osôb, predpokladaná trasa Valaliky, KE žel. st., Bidovce – smer Prešov, Trenčín. Cestovné 20 € pri naplnení kapacity autobusu.
Info a nahlášky p. Dulovič – tel. 0915 317 897, P. Šeňo – tel. 0917 656 698