Začiatok pretekov

Pretekova sezona 2021 začina pretekom Limanowa 9.5.2021 , druhý pretek Proszowice (Krakow) 12.5.2021, Miechow 16.5.2021

Celý pretekový plán bude na stránke- mypigeons.