Wroclaw

Pretek Wroclaw, konaný 27.6.2021 

Harmonogram zberu: 26.6.2021

Trebišov- 13.15 hod 

Hencovce- 14.00 hod 

Vranov- 14.30 hod 

Čaklov- 15.00 hod