Wojnicz 1

Pretek Wojnicz 1, konaný 28.8.2021- sobota

Harmonogram zberu: 27.8.2021- piatok

Trebišov- 19.30 hod 

Michalovce- 20.30 hod 

Vranov- 21.45 hod 

Čaklov- 22.30 hod 

Nasadzovanie stredisko Čaklov – Humenné+ Hencovce+ Čaklov