Výsledky-knižná forma

Výbor OZ žiada zástupcov ZO aby do 15.11.2020 nahlásili počet výsledkov pre svojich členov. Cena výtlačku je 8 €. Počty môžete hlásiť telefonicky alebo e-mailom na moju adresu.

P.K