VÝPIS Z UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OBLASTNEJ KONFERENCIE – Dôležité termíny

VÝPIS Z UZNESENIA  ZO ZASADNUTIA OBLASTNEJ KONFERENCIE OZ CHPH MICHALOVCE
konanej dňa 7. februára 2016

Oblastná konferencia OZ CHPH ukladá:

 1. Všetkým ZO CHPH uhradiť pokladníkovi OZ:
  1. členské príspevky
   Termín:  do 20.2.2016
  2. nahlášky holubov na pretekovú sezónu 2016
   Termín: do 10.4.2016
  3. platby za holuby naviac
   Termín: do 10.8.2016
  4. predplatné za časopis Poštový holub
   Termín: do 15.2.2016
 1. Všetkým ZO CHPH zaslať tajomníkovi OZ CHPH v elektronickej podobe:
  1. evidenčný list ZO a objednávku časopisu Poštový holub
   Termín: do 15.2.2016
  2. objednávky RK, PG, KL na rok 2017
   Termín: do 15.2.2016   
  3. nahlášky holubov na pretekovú sezónu 2016
   Termín: do 10.4.2016
  4. objednávku na knihy výsledkov 2016
   Termín:  do 10.4.2016

Kontakt na tajomníka OZ:
Ing. Peter Kristiňak
Tel.: 0905 783 596
e-mail: peter.kristinak@gmail.com