Terminovník 2019

Výbor OZ ukladá organizáciám:

  1. Do 20.2.2019 zaslať na e-mailovú adresu tajomníka: akmec@post.sk evidenčný list členov    ZO, zoznam odberateľov časopisu POŠTOVÝ HOLUB a materiál na rok 2020 (krúžky,gumičky,kontrolné listy)

2 . Do 28.2.2019 uhradiť do pokladne OZ členský poplatok za členov ZO

  • lietajúci člen: 10 €
  • nelietajúci člen: 5 €
  • uhradiť predplatné časopisu PH: 6 €

Ďalej uhradiť nedoplatok za rok 2018

ZO – Čaklov: 156 €

ZO – Hencovce: 535 €

ZO – Michalovce: 137 €

ZO – Humenné:  143 €

ZO – Vranov n/T:  139 €

ZO – Strážske:  97 €

ZO – Trebišov:  231 €

ZO – Stropkov:  287 €

Platby posielať na adresu: Ing.Bašista Marián, Albinovská 639,  078 01 Sečovce

Kmec Peter