Termín

Výbor OZ ako organizator pretekov, vyzýva p. Friča zaslať výboru zmluvu o preprave PH na preteky smer SK-CZ, veterinárne povolenie prepravcu , školenie vodiča a sprievodcu. Potvrdenia je potrebné poslať do 7.5.2021, na e-mail (akmec@post.sk).