Termín 15.2.2022

Výbor OZ upozorňuje tajomníkov ZO na zaslanie evidencie chovateľov, objednávku krúžkov 2023(100-násobok), gumičiek(1000-násobok), kontrolných listov a odberateľov časopisu poštový holub(menný zoznam s adresou). Zasielať na emailovu adresu: akmec@post.sk                               originál Evidenčný list podpísaný štatutármi ZO                                                    

na adresu: KMEC PETER, ČAKLOV 69, 09435                                                                                                                                                                                                                                                    

Termín nahlašky a vyplatenia členského a poštový holub je 15.2.2022

Členské: -lietajúci člen- 10€                                                                                                           -nelietajúci člen- 5€                                                                               

poštový holub- 6€