Smútočné oznámenie

+++

Oznamujeme širokej chovateľskej verejnosti, že dňa 30. augusta 2015 nás vo veku 62. rokov navždy opustil dlhoročný priateľ a člen OZ Michalovce – Pavol Malenda.
Posledná rozlúčka sa uskutoční 1. septembra 2015 o 14.00 hodine na cintoríne v Sačurove.

Česť jeho pamiatke

+++