Skúšky na posudzovateľa

OZ Michalovce informuje svojich členov o možnosti prihlásenia sa zaslaním prihlášok na skúšky posudzovateľov štandardných holubov. Termín do 31.8.2019 na adresu sekretariátu SZ CHPH, Akademická 4, 949 01 Nitra.