Schwerin

Pretek Schwerin, konaný 27.7.2019.

Začiatok košovania v NS HENCOVCE dňa 25.7.2019 o 16:00 hod.

Odchod auta z NS o 18:00 hod.