Schválené termíny pre rok 2017.

 

III. Oblastná konferencia OZ CHPH ukladá:

 

  1. Všetkým ZO CHPH uhradiť pokladníkovi OZ :

a./  členské príspevky                                                       Termín :  do 20.2.2017

b./  nahlášky holubov na pretekovú sezónu 2017      Termín : do 10.4.2017

c./  platby za holuby naviac                                             Termín : do 10.8.2017

d./ predplatné za časopis Poštový holub                      Termín : do 20.2.2017

e./  nahlášky holubov na preteky mladých holubov   Termín : do 25.8.2017

 

  1. Všetkým ZO CHPH zaslať tajomníkovi OZ CHPH v elektronickej podobe :

a./ evidenčný list ZO a objednávku časopisu Poštový holub              Termín : do 15.2.2017

b./ objednávky RK,PG,KL na rok 2018                                                      Termín : do 15.2.2017

c./ nahlášky holubov na pretekovú sezónu starých holubov 2017     Termín : do 10.4.2017

d./ nahlášky mladých holubov na sezónu 2017                                       Termín : do 31.7.2017

 

  1. Všetkým ZO CHPH zaslať na adresu podpredsedu OZ Ota Gaňa ,/ adresa Slovenské Nové Mesto 83, 076 33 / potvrdenie o vakcinácii  holubov každého svojho lietajúceho člena.

 

Termín :   do  20.4.2017

 

6.2.2017                                                                                               Peter Kristiňak