Schôdza výboru

Od 3.2.2021 do 10.2.2021 prebieha schôdza výboru OZ dištančnou formou (email). Informácie si vyžiadajte od svojich zástupcov vo výbore OZ.

P.K