Schôdza výboru OZ

Predseda OZ- Michalovce pozýva členov výboru OZ a členov KRK na schôdzu, ktorá sa uskutoční  dňa 1.6.2021 o 18.00 hod v kultúrnom dome v Novom Ruskovce. Program schôdze: plán činnosti 2021, dlhé a superdlhé trate. 

S pozdravom predseda OZ. 

Michal Kopas.