Schôdza výboru OZ

Predseda OZ -Michalovce pozýva členov výboru OZ na schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa, 24.10.2020 o 18.00 hod v Novom Ruskove.

Program schôdze-

1. Vyhodnotenie pretekovej sezóny 2020

2. Dorovnanie podľžnosti ZO za pretekovú sezónu 2020