Schôdza výboru OZ.

V nedeľu 20.1.2019 o 14.00 hod. sa bude v starom kultúrnom dome v Hencovciach konať schôdza výboru OZ  Michalovce rozšírená o predsedov a výcvikárov všetkých ZO. Účasť je žiadúca.