Rozdelenie pásiem podľa súradníc-porovnanie

Pre porovnanie rozdelenia klubov do pasiem zverejňujem rozdelenie podľa súradníc,preteky Andrespol a Alexandrow Lodzki

VS:1

ZO-Stropkov

ZO-Čaklov

ZO-Vranov n/T.

ZO-Humenné

ZO-Hencovce ( Šimko, Ilčišinová, Ilčišin, Erdelyi J. , Žipaj, Gajdoš J. )

ZO-Strážske ( Onderišin, Mičko, Mydlo )

VS:2

ZO-Trebišov

ZO-Michalovce

ZO-Humenné ( Valiga )

ZO-Strážske ( Suchitra, Kukuruc, Kušnír, Titko Ján )

ZO-Hencovce (Štefanko, Berta, Sklenár, Titko Jozef, Gajdoš L. )

ZO-Vranov n./T (Danko B., Danko A., Zubko )

ZO-Čaklov ( Petruš O. )

P.K