Rezervný fond

Poprosím všetky ZO, aby do 25.8.2019 zaplatili do pokladne OZ schválené poplatky do rezervného fondu

Hencovce: 261€

Čaklov: 104€

Vranov: 110€

Michalovce: 114€

Trebišov: 140€

Stropkov mesto: 167€

Strážske: 60€

Humenné: 56€

ZO, ktoré si finančné podlžnosti nevyrovnajú do 25.8.2019 nebude im umožnené nasadiť mladé holuby na preteky.