Preteky mladých holubov

Výbor OZ žiada výcvikarov ZO aby do 10. 8.2020 nahlásili počet košov na preteky mladých holubov.Cena za koš -50€-5 pretekov

Preteky MH

16.8.2020 Nácvik Smilno plati sa vodičovi

30.8.2020 Limanowa

6.9.2020 Brzesko

13.9.2020 Krakow

20.9.2020 Miechow

27.9.2020 Czestochowa

4.10.2020 Kepno komerčny pretek