Preteky mladé holuby

Pre nízky záujem sa ďalší pretek mladých holubov neuskutoční. Preteková sezóna mladých je ukončená.