Pretekový plán

Poprosím všetkých vycvikarov, aby informovali svojích členov v ZO o pretekových plánoch A/B a možných kombináciách, ktoré im boli zaslané

PK