Pretek Skwierczyna zrušený

Pre nezáujem chovateľov sa pretek Skwierczyna ruší. Chovatelia, ktorý sa chcú zúčastniť preteku môžu holuby nakošovať v Nižnej Šebastovej. Pretek je preložený na pondelok 19.7.2021, odchod auta v nedeľu 18.7.2021 o 10.00 hod. Viac info na t.č. 0907 954 267 

Výsledky budú vyhodnotené v rámci regiónu a nebudú zaradené do Majstrovstva OZ.