Pretek Proszowice

Pretek Proszowice, konaný 12.9.2021(nedeľa)

Harmonogram zberu :11.9.2021(sobota)

Trebišov-19.30 hod 

Michalovce-20.30 hod 

Vranov- 21.30 hod 

Čaklov- 22.15 hod