Pretek mladých Brzesko

Pretek mladých holubov Brzesko sa uskutoční v nedeľu 8.9.2019.

Harmonogram zberu rovnaký ako na pretek Limanowa.