Pretek Jedrzejow

Pretek Jedrzejow sa uskutoční pondelok 20.9.2021

Harmonogram zberu nedeľa 19.9.2021

Trebišov- 19.30 hod 

Michalovce- 20.30 hod 

Vranov- 21.30 hod 

Čaklov- 22.15 hod