Pretek Demmin

Na nasadzovanie na pretek Demmin je potrebné doniesť zoznam holubov, ktoré sa zúčastnia preteku potvrdený od vet. lekára o očkovaní holubov na parmyxovirus. Najlepšie by bolo dať potvrdiť protokol o čipovaní PH. Chovatelia, ktorý holuby gumičkujú donesú zoznam hol. napísaný na A4 alebo na kontrolnom liste potvrdený vet. lekárom.