Pretek Demmin

Pretek Demmin sa uskutoční 19.6.2022 nedeľa.

Košovanie v Hencovciach 17.6.2022 (piatok) so začiatkom o 15.00 hod, odchod auta 16.45.