Pretek Andrespol

Pretek Andrespol sa uskutoční 7.6.2020

Harmonogram zberu:6.6.2020 nasledovne

Trebišov-14.30 hod

Michalovce-15.15 hod

Humenné-16.00 hod

Strážske-16.30 hod

Hencovce-17.00 hod

Vranov-17.30 hod

Čaklov-18.00 hod

Stropkov m.-19.00 hod

P.K