Pretek 8.5.2019

Stredu 8.5.2019 sa uskutočnī pretek Brzeźnica 1.

Košovanie na pretek ako na pretek Limanowa 1.

P.K