Pozvánka

                       Pozvánka

Vycvikár OZ, zvoláva dňa 20.04.2019 vycvikárov, vedúcich nasadzovacích stredísk ako aj vodiča a sprievodcu na školenie k pretekovej sezóne 2019, ktoré sa uskutoční v Hencovciach o 17:00 hod., v starom KD.

Účasť je povinná!

Ďalej:

Predseda OZ zvoláva schôdzu výboru OZ, ktorá sa uskutoční dňa 20.0.42019 o 17:00 hod. v starom KD v Hencovciach.

Kto nemá ešte vyrovnané finančné náležitosti, môže tak urobiť na mieste pokladníkovi OZ.

Peter Kmec