Pozvánka na ukončenie sezóny 2015

Výbor OZ CHPH Michalovce pozýva všetkých členov OZ Michalovce na

Slávnostné ukončenie sezóny 2015

dňa 1. augusta 2015 o 15.00 hodine v penzióne Kondor v Zamutove.

Pozvanie platí taktiež pre manželky / partnerky chovateľov.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.