Pozvánka

Predseda OZ Michalovce pozýva členov výboru OZ na schôdzu výboru, ktorá sa uskutoční 16.9.2021 o 18.00 hod v Novom Ruskove v klubovni ZO Trebišov. Program schôdze – príprava na Včs, ktorá sa uskutoční v Októbri- termín sa schváli na schôdzi.