Pozvánka

Dňa 21.6.2019 o 18:20 hod. sa uskutoční mimoriadna konferencia OZ

Program schôdze:

  1. Voľba funkcionárov OZ
  2. Pretekový plán mladých holubov
  3. Žiadosť Región TATRY o účasti na výstave KDTVR ŠARIŠ

Počet delegátov za ZO:

Čaklov 3

Hencovce 6

Vranov 2

Humenné 3

Strážske 3

Michalovce 4

Trebišov 5

Stropkov mesto 4

Účasť je povinná!!!

Schôdza sa uskutoční po skončení nasadzovania na pretek Demmin.