Pozvánka

Dňa 7.6.2019 o 17:30hod. v KD v Novom Ruskove sa uskutoční schôdza výboru OZ, na ktorú sú pozvaní všetci predsedovia ZO, alebo ich zástupcovia.

Marián Bašista