Podnety na valné zhromaždenie szchph

Výbor OZ vyzýva svojich členov aby podnety na vz-szchph zasielali na emailovú adresu “akmec@post.sk”. Návrh na národný pretek v rámci celého Slovenska je Lübeck v prípade náhradný pretek Hille. Vaše podnety zasielajte do 20.1.2021.Všetky podnety budú zverejnené na tejto stránke.

Všetko dobré v Novom roku praje výbor OZ.

P.K.