Podlžnosti!

Výbor OZ vyzýva ZO Michalovce,ZO Hencovce,ZO Strážske a ZO Humenné aby uhradili svoje podlžnosti pokladníkovi OZ.