Platba za kružky,gumičky a kontrolne listy

Prosim všetky kluby aby do 10.12.2019 vyrovnali platby za objednany material na r.2020

Z0-Čaklov r.k- 700

ZO-Hencovce r.k-1900

ZO-Humenné r.k-1200

ZO-Michalovce r.k- 900 k.l-3

ZO-Vranov r.k-400

ZO-Strážske r.k-800 g-1000 k.l-6

ZO-Trebišov r.k-1460 g-4000 k.l-2

ZO-Stropkov m. r.k-900

Platba

Kružky-0.25€

Gumičky-0.06€

K.L.-4€

Peniaze zasielať pokladníkovi alebo doniesť na reg. výstavu .

Ďalej poprosim jednotlive kluby aby do 10.12.2019 dorovnali všetky podlžnosti

P.K