Platba za dlhé a superdlhé trate

Prosím všetky kluby aby zaslali pokladníkovi OZ platbu za dlhé a superdlhé trate podľa nahlášky.

Cena za dlhé trate je 0,6 eur

Cena za superdlhé trate je 1,2 eur

ZO-Čaklov

DT- 456 ks x 0,6 – 273,6 eur

SDT-127 ks x 1,2 – 152,4 eur

spolu – 426 eur

ZO-Vranov

DT- 287 ks x 0,6 – 172,2 eur

SDT- 60 ks x 1,2 – 72 eur

spolu – 244,2 eur

ZO-Hencovce

DT- 740 ks x 0,6 – 444 eur

SDT- 166 ks x 1,2 – 199,2 eur

spolu – 643,2 eur

ZO-Trebišov

DT- 590 ks x 0,6 – 354 eur

SDT- 212 ks x 1,2 – 254,4 eur

spolu – 608,4 eur

ZO-Michalovce

DT- 220 ks x 0,6 – 132 eur

SDT- 62 ks x 1,2 – 74,4 eur

spolu – 206,4 eur

ZO-Strážske

DT- 60 ks x 0,6 – 36 eur

SDT- 10 ks x 1,2 – 12 eur

spolu – 48 eur

ZO-Humenné

DT- 515 ks x 0,6 – 309 eur

SDT- 114 ks x 1,2 – 136,8 eur

spolu – 445,8 eur

ZO-Stropkov

DT- 391 ks x 0,6 – 234,6 eur

SDT- 156 ks x 1,2 – 187,2 eur

spolu – 421,8 eur

Prosim zodpovednych zástupcov ZO aby platby zrealizovali do prvého preteku Sadki t.j. – 12.6.2020

P.K